top of page

Draadverhalen

met een sterke draad naar Gerrit Vignero

WEBSITE IN ONTWIKKELING

Orthopedagogiek

Opvoedingsondersteuning

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

ABOUT

About
Definitief Katrijn.jpg

Katrijn Van Acker studeerde in 1999 af als Licentiaat in de Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent.

Professioneel ben ik al jaren vertrouwd met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op vlak van gedrag en/of emoties. Vanuit hun emotionele ontwikkeling en de groei in verbinding met anderen schrijf ik met passie draadverhalen in onderwijs. Regelmatig geef ik vanuit mijn expertise vormingen en ga ik met schoolteams aan de slag wanneer moeilijk gedrag een knoopje in de draad wordt…

PUBLICATIE VOORJAAR 2021

Ontwarde draad    

 

Een intervisiespel ‘Ontwarde draad’ ontstaan vanuit de drive om de kennis rond sociaal-emotionele ontwikkeling en de methodiek van de draad van Gerrit Vignero te verspreiden. In de dagelijkse ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassen cliënten merken we dat de aangereikte tools en handvatten steun bieden in de dagelijkse praktijk. Het intervisiespel is bedoeld om een team te coachen om de draad te ontwarren en te ordenen. Op die manier komt men tot een verbindend verhaal over het kind of de volwassen cliënt. Er wordt ingezoomd op de eerste drie draden: de begeleider trekt de draad, de hechte draad en de lus in de draad. Via het spel krijgt men zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen het kind of de volwassen cliënt met zijn zorgfiguren.

17%20dec_ontwardedraad_clipbox_Garant_de
Speaking
Het tekenen van de draad - Gerrit Vignero
bottom of page